DEN 2.

Červený tým

Ráno na nástupu nás čeká nemilé překvapení - nás jen půlka. Běžíme do stanu modrých je vzbudit a k našemu údivu je prázdný. Co se stalo? Když zjistíme, že kromě našich přátel chybí i prvotní RUNA od generála, začínají nám docházet souvislosti.
 Dle generálových rozkazů se vydáváme hledat gumové nože a RUNY. Přicházíme na křižovatku, kde se střetáváme s modrým týmem. Místo radostného přivítání na nás však začínají neúprosně pálit a všechny nás zabijí. Teď už je to všechno jasné, zradili nás. Tohle jim nesmí projít! 

Vracíme se zpátky na základnu, která je naopak pod útokem žoldáků a to nám vnukne nápad. Proto popadáme část proviantu a vydáváme se za žoldáky, kteří nám výměnou za jídlo slibují pomoc v boji. Společně se vydáváme po stopách a brzy nacházíme obsazenou archeologickou stanici, na kterou zaútočíme ze všech stran. Přitom se nám daří najít několik RUN. Během útoku, po několika hodinách lítých bojů, se ale hlavně žoldáků otáčí proti nám. Žoldáci nás prodali za sušenky a nyní pomáhají modrým! Vracíme se zničení na základnu, která byla ale během našeho útoku přepadena dvěma chlapci z modrého týmu a byla nám ukradena RUNA. 

Posilnění obědem se vydáváme za žoldáky, přepadáme je a získáváme 4 RUNY. Tímto to ale nekončí, ještě znovu přepadneme modré a získáme svou ukradenou RUNU nazpět. Navečer se unavení vracíme na základnu. Za nedlouho doráží i modrý tým, se kterým na chvíli uzavíráme příměří, abychom si společně poslechli přednášku o zdravovědě a pak vyzkoušeli své nové znalosti v souboji mezi oběma týmy.

Modrý tým

Od brzkého rána jsme začali s opevňováním naší základny a stloukáním překážek. Mezitím se část našeho týmu vydává hledat nože a runy v sektorech, které nám určil generál. Po chvilce hledání narážíme na hlídku červených, kterou porážíme. Poté se stahujeme zpátky na základnu, pomáháme ostatním s opevněním a připravujeme se na útok nepřátel. Přesně podle očekávání byl útok byl silný, ale nikdo z nás nečekal, že po jejich boku uvidíme i žoldáky. Během boje se nám povede navázat kontakt s velitelem žoldáků a přetáhnout je na svoji stranu, ačkoli za vysokou cenu. A teď červení teprve něco uvidí! 

Mezitím, co se červení snaží dobít naši základnu, vyslali jsme pryč malou průzkumnou hlídku, které se do tábora červených podařilo nepozorovaně proniknout a ukrást jim RUNU. Po obědě se společně se žoldáky zaútočíme na červený tým, který obléháme až do večera, ale k naší smůle se jim podařilo základnu ubránit. Během dne se nám podaří získat několik RUN z dalších sektorů a 3 gumové nože se souřadnicemi. 

Navečer si v dočasném příměří vyslechneme přednášku ze zdravovědy a pak si s červenými změříme síly v našich nově nabytých zdravotnických znalostech. Ošetřujeme řezné rány, cizí tělesa v ráně, provádíme transport raněných co nejlépe dokážeme, ale soutěž nakonec končí plichtou. Večer se vracíme do základny a těšíme se, až na červené zítra zase zaútočíme.