SMLUVNÍ PODMÍNKY

Aneb naše /vaše práva a povinnosti

Vážení rodiče, nechceme z táborů dělat právní vztah se smlouvou na 15 stránek. Avšak na základě našich zkušeností (především těch negativních) nám dovolte přiblížit, za jakých podmínek se koná náš letní dětský tábor, jaká jsou naše práva a povinnosti a stejně tak, jaká práva a povinnosti máte Vy a Vaše děti.

Táborový řád

S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora, je dítě povinné dodržovat na táboře náš táborový řád - základní pravidla, která zajišťují slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů a nehod, chrání naše a pronajaté vybavení a především, zajišťují, abychom vám vaše dítě vrátili  živé a zdravé.

Táborový řád řeší převážně slušné a kamarádské chování, pravidla pro kolektivní koupání, denní režim. Dítě má právo kdykoliv při svém trápení a problému, obrátit se na svého vedoucího, praktikanta, zdravotníka nebo i přímo na vedení tábora. Dítě nemá právo Problém - konflikt řešit samo. Dítě zpravidla nemá potřebné zkušenosti a schopnosti a tak je zde většinou zbytečný prostor pro kázeňské problémy.

Závazná přihláška

Závazná přihláška je skutečně závazná, jak hovoří název. Jejím odesláním souhlasíte se smluvními podmínkami. Data budou zpracovaná a Vám přijde na zadanou emailovou adresu potvrzující email o zpracování přihlášky. Závaznou přihlášku lze stornovat. A to písemně na adrese neziskové organizace. Dokument koncipujte jako Žádost o storno závazné přihlášky.

Cena a platba za letní dětský tábor

Po zpracování odeslané přihlášky (u nás) a po doručení potvrzujícího emailu (u Vás), uhraďte prosím cenu tábora a to nejlépe v co nejkratším čase. Vzhledem k předešlým zkušenostem je přihláška brána pouze jako orientační. Po zaplacení považujeme Váš zájem o náš tábor jako 100%.  Vyjímky udělujeme pouze po telefonické či emailové domluvě. Prosíme také rodiče, kteří budou mít zájem o vystavení faktury pro zaměstnavatele, nebo vystavení potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu, aby nám tuto informaci sdělili před zaplacením tábora. Zavoláním na telefon       774 633 124

Storno podmínky

Storno podmínky jsou nastavené tak, aby chránily jak vás, jako rodiče, tak i nás, jako neziskovou organizaci. Naše storno podmínky jsou podobné jako v běžné cestovní kanceláři. Před táborem máme už nemalá vydání a storno podmínky nám zajistí, abychom se nedostali do nezaviněné ztráty.

Vybavení na tábor

Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným a tudíž, že dítě na tábor nepřijede nevybavené, nebo nepřipravené jak k pobytu, tak i k programu. Nejsou zde žádná specifika. Nejedná se o žádné nedostupné vybavení či oblečení. Použijte náš přehledný seznam doporučeného oblečení a vybavení,  a Vaše dítě bude mít s sebou vše potřebné. Mobilní telefon s Handsfree je  dobré mít také s sebou,  používáme je místo vysílaček. (kredit stačí 100 kč) Doporučujeme spíše starší přístroj, aby nemrzela jeho ztráta nebo rozbití.

Odjezd z tábora na žádost rodičů

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů a to z jakéhokoli důvodu, nevrací se žádná část poplatku. Rodič je povinen nám tuto skutečnost sdělit předem, abychom mohli dítě k odjezdu připravit.

Odjezd z důvodu onemocnění

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které vzniklo až na táboře, je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce x ubytování, strava (cca. 150,- Kč / den). Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho začátku, rodičům se nevrací nic. Uvědomte si, že součástí potvrzení rodičů je prohlášení o zdraví dítěte. To slouží jako zajištění zdraví všech ostatních účastníků.

Odjezd z tábora z důvodů kázeňského problému

Bohužel, může se stát i tato skutečnost. Dítě hrubě poruší táborový řád, nebo opakovaně nedodržuje své povinnosti a tak přijde rozhodnutí, že dítě odjede z tábora dříve, na náklady rodičů. V tomto případě nevracíme spravedlivou část poplatku. Navíc je možnost, že ještě dojde k uhrazení škody způsobené dítětem. 

Zařazení dítěte do oddílu

Zařazení dítěte do oddílu je prováděno na základě věku a vyplněných zálib dítěte. Je také zohledňována plavecká zdatnost a další informace z přihlášky (fobie, zdravotní omezení, atd.). Vše děláme tak, aby každé dítě bylo spokojené. Pokud jede Vaše dítě s kamarádem, bratrem, sestrou a chtějí být spolu v oddíle, uveďte toto do přihlášky (postačí jméno a příjmení) Pokusíme se vyjít vstříc všem přáním.

Zajištěné stravování a pitný režim

Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou stravu. Táborová strava není domácí strava. Je to  stravování, kde jsou zohledněny chutě teenagera i dítěte ve věku 10let. Nejsme KFC. Jsme dětský tábor a dítěti se tak dostane 5x denně strava (snídaně, svačina, oběd - polévka, hlavní jídlo, svačina, večeře - v případě nutnosti i druhá večeře) a pitný režim 24 hodin denně k dispozici.

Vaše pochybnosti

Pokud v průběhu tábora máte nějaké pochybnosti o zdraví svého dítěte atd., věřte, že jakmile by se objevily jakékoliv komplikace, budeme Vás neprodleně kontaktovat na Vámi uvedených telefonních číslech. Jsme tu od toho, abychom Vašim dětem zajistili maximální možnou péči. Tábor má děti naučit i samostatnosti.

Děti budou informovány, že v případě jakéhokoliv problému mohou kontaktovat svého oddílového vedoucího, zdravotníka, nebo člena vedení tábora.

Možnost získaní 500kč za nového člena

Jestli že jste nový člen (to znamená že jedete na tábor poprvé a nejste členem kroužku), získáváte možnost vyplnit v přihlášce kolonku kdo mi tábor doporučil. Aby vše bylo platné, musí byt vyplněna jedna osoba a po skončení letních prázdnin bude dotyčnému zasláno 500kč z ceny tábora nazpátek. Maximální vrácená částka jedné osobě nesmí překročit cenu tábora. (Tzn., při sehnání 20 nových členů bude vyplacena maximálně cena tábora)