KAŽDÝ ÚČASTNÍK SE ZAVAZUJE:

Pravidla pro účast v kroužku

Kuličky - vzhledem k místu, jež je kroužek realizován již není možné používat obyčejné střelivo. Pokud si nosí účastníci kroužku airsoft vlastní kuličky, musí to být bio kuličky. V případě porušení tohoto pravidla bude obyčejné střelivo zabaveno a samozřejmě po kroužku vráceno.

Účastníkem tohoto kroužku může být každý, kdo splňuje tyto podmínky:

1) Věk: 8-17 let

2) Dodržuje airsoftové desatero - viz níže

4) Vlastní zbraň - výkon zbraně nesmí přesahovat 130,- m/s. Vyjímku uděluje pouze vedoucí kroužku po dohodě s majitelem zbraně.

5) Povinný kryt zubů 1) Organizátor akce/tréninku si vyhrazuje právo vyloučit z probíhající akce toho, kdo PORUŠÍ následující pravidla, či pokud napadne jakéhokoli jiného člena tréninku fyzicky nebo slovně. A to BEZ rozdílu věku apod.!!!

2) Každý hráč pod 18 let dodá PŘED aktivní účastí na akci/tréninku přihlášku do zájmového útvaru airsoft. Všichni jsou poučeni o základních zákonech, kterých se dotýká hra airsoftu: Dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu §15 odst.(3): Střelba ze zbraně uvedené v §7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v §7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život či zdraví osoby. (Střelba je povolena pouze v jasně vyznačeném hracím prostoru, zabezpečeném tak, aby vystřelené projektily nemohly ohrozit okolí...).

3) Každý účastník akce/tréninku vlastní (anebo jsou mu zapůjčeny) ochranné brýle (nejlépe balistická odolnost), reflexní vestu, pevnou NADKOTNÍKOVOU obuv (nejlépe kanady). Do 12-ti let včetně je účastník povinnen nosit kryt zubů či ceoobličejovou masku.

4) Každý účastník akce/tréninku je seznámen s těmito zákony:

Dle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích §21 odst. 1 písm. i) nošení stejnokroje příslušníků ozbrojených sil či sborů, - tzn. ZÁKAZ viditelně nosit na veřejnosti identifikační znaky (hodnosti, vyznamenání, označení příslušnosti k určitému útvaru). Dle zákona č.119/2002 Sb. o zbraních a střelivu §15 odst.(5) písm. a) držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně - tzn. může zbraň přenášet pouze skrytě (zabalenou, v pouzdře nebo šále).

5) Každý účastník nosí ochranné brýle nasazené po celou dobu akce/tréninku, a to i na mrtvolišti. Porušení tohoto pravidla je pouze na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a je důvodem k vykázání z akce/tréninku (výjimka tohoto pravidla je při trénování taktiky, pořadového cvičení, kdy zbraně nejsou nabité a nedochází ke střelbě a to pouze jen na povel velícího).

6) Zákaz zúčastnění se akce/tréninku pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy) Dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu §15 odst. 5 písmeno b)

7) Každý kdo vlastní upgradovanou zbraň si je vědom následků, pokud nepřizpůsobí upgradu vzdálenost střelby (např M150 NESTŘÍLÍME na 10m, že?). Výkon zbraně nesmí přesahovat 130 m/s.

8) Zákaz používání pyrotechnických zbraní a dýmovnic, pokud není povoleno od instruktora či vedoucího akce.

9) Každý účastník přiznává zásahy, pokud bude nepřiznávač - bude mu "DŮRAZNĚ" vysvětleno aby přiznával (hrozí vyloučení),

10) Velitel má vždycky pravdu - co se týče akce nebo tréninku (pokud se chceš hádat, zkus si odvelet některou akci sám).