Kam poslat peníze

Cena a platba za letní dětský tábor

Po zpracování odeslané přihlášky (u nás), uhraďte prosím zálohu 2000 Kč a to nejlépe v co nejkratším čase. Vzhledem k předešlým zkušenostem je přihláška brána pouze jako orientační. Po zaplacení zálohy považujeme Váš zájem o náš tábor jako 100%. Následně máte čas nejpozději do 2. 7. příslušného roku, kdy se tábor koná, na doplacení zbylé částky. Výjimky udělujeme pouze po telefonické či emailové domluvě.Prosíme také rodiče, kteří budou mít zájem o vystavení faktury pro zaměstnavatele nebo vystavení potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu, aby nám tuto informaci sdělili před zaplacením tábora. :-)

Č. účtu pro zaslání platby:

115-3620600297/0100