DEN 5.

Společně

Ranní probuzení je tvrdé, včerejšek byl náročný a vůbec se nám dnes nechce vstávat. I po rozcvičce jsme unavení a polámaní. Při snídani si společně lámeme hlavu nad záhadným obsahem včera uloveného kufříku, ale ani dnes na nic nepřicházíme, a tak se přesouváme do hlavního štábu, kde si pro nás vedoucí Pavel a Richard připravili přednášku o šifrách. Už ze začátku v některých z nás rostlo podezření, že to s RUNAMI není jen tak a po dnešním dopoledni v nás toto přesvědčení ještě zesílilo. Ale i když jsme dali všechny RUNY dohromady a zkoušeli jsme se skládat do sebe, zatím jsme na nic nepřicházeli. Po šifrách následovalo školení o uzlech. Zdravotnice Anička s námi trpělivě procházela přípravu 6 různých uzlů. Vyzkoušeli jsme si například lodní uzel, zkracovačku nebo osmičkový uzel, na jehož důležitost ještě přijdeme časem. A protože jsme za chvíli všichni šikovně uzlovali, nezbývalo nic jiného než si naše schopnosti prověřit soutěží. Zase jsme se na chvíli rozdělili na červené a modré. Všichni z jednoho týmu jsme se chytili dlouhého silného lana a když Anička zavelela název uzlu, začali jsme lano splétat, aniž by se ho kdokoli z nás pustil. Byl to náročný, ale velmi zajímavý úkol, na jehož konci stáli červení jako vítězové. Po obědě jsme se rozprchli do okolí, každý z nás si našel pohodlné místo a po odstartování jsme vyplňovali test ze zdravovědy. Pokud se nám to povede a splníme i praktickou část zkoušky, čeká nás sladká odměna v podobě splnění jedné z podmínek nášivky TAKTIK! 
Jelikož se nám po odpočinkovém dopoledni vrátili síly, nezbývalo nic jiného, než se zase pustit do boje - a to tentokrát se sebou samými. Přesunuli jsme se na dvě stanoviště - první půlka na střelnici a druhá na most. Na střelnici jsme měli za úkol nejdříve s dlouhou zbraní a potom se sekundárkou proběhnout připravenou překážkovou dráhu, sestřelit cestou všechny připravené cíle a nakonec ukázat přesnou střelbu na terč s deseti cíli. A k čemu to? Nejen, že si prověříme svoje schopnosti, ale pokud projdeme touto soutěží, splníme jednu z podmínek, pro zisk nášivky BYSTROST! Když se všichni prostřídáme, vyměňujeme si pozice s druhým týmem a čeká nás stanoviště na mostě. Zde na nás čeká úkol, ze kterého je mnohým nevolno. Slaňování! Vedoucí nám ukazují praktické využití osmičkového uzle a už už stojíme za zábradlím a pod námi se rozprostírá prázdno. Někteří z nás už zkušeně skáčou a cestou dolů se šklebí na fotografa, otáčí se vzhůru nohama a vůbec si slaňování plně užívají. Jiní už tak nadšení nejsou, ale každý z nás nakonec přelezl most a pustil se bojovat se svým strachem - a to už si zaslouží nějaký ten palec nahoru. Jen co se dostáváme po okraj mostu, všímáme si zde nápisu. Každý z nás si může odnést jeden jediný čip, který nám pomůže s naší další cestou.

Po návratu na základnu jsme si všichni opět sedli nad kufřík a jeden po druhém jsme vyzkoušeli všechny čipy, co jsme my i naši vedoucí získaly na mostě. Až se konečně povedlo! Jeden z čipů aktivoval zařízení v kufříku, rozsvítil UV světlo a nám se odhalil důležitý vzkaz "Poslední RUNA je u generála v kanclu!" Jenže kde má generál kancelář, to už je otázka, se kterou si budeme muset poradit až zítra. Nyní nás čeká něco neméně důležitého - a to oslavit svátky všech Kubů (a že jich nemáme málo) a narozeniny Tomáše. 😊