CO ZAŽIJEME NA INSTRUKTORSKÉM TÁBOŘE

Co se zde naučím

  • Základní bezpečnost a právní normy pro pořádaní táborů.
  • Zařizování a funkčnost programu
  • Organizace týmu, schopnost velet a dělat rozhodnutí
  • Základní opakování zdravovědy
  • Plán útoku na nepřátelskou základnu
  • Přežití a stavba přístřešku
  • Plán programu mokrý a suchý
  • Nalezení před příjezdem dětí
  • Stavba základny

Podle dovedností, které se mi podaří získat, budu moci na táboře plnit funkci.  Bude za mě placené pojištění, jídlo a doprava. Kromě toho mě čeká ještě odměna! Když se stanu...

Hlavním vedoucím 

2000 Kč

Vedoucím 

1000 Kč

Instruktorem

500 Kč

Pomocníkem 

250 Kč